ASK-Healing


ASK-healing (Ande-Själ-Kropp)

ASK-healingen arbetar på tre nivåer, Anden – Själen – Kroppen.  Alla tre nivåer behöver helas för att du ska få en balans och helhet i din kropp.

Varje genomförd ASK-healingsession är olika, dels beroende på hur långt du kommit i din andliga utveckling, dels beroende på var du befinner dig på livets väg.

Jag börjar med att göra en diagonosreading över din Kropp-Själ-Ande. Sedan utförs healingbehandlingen, som arbetar på dåtid-nutid-framtid. Behöver du släppa loss karman från tidigare liv kopplar jag upp mig på Akasha-arkivet, som är en eterisk informationskälla och karman släpper.

Du blir balanserad i dina kroppar och chakran med en speciell balanseringsteknik. Du får även hjälp med reningar på kroppens-själens och andens nivåer.

Om du behöver uppstigningsenergier, frekvenshöjningar och andliga initieringar vidarebefordrar jag det.

Energierna härstammar från begynnelsens tid och teknikerna är ungefär 12.000 år gamla. Vid begynnelsens tid fanns de energier idag kallas för uppstigningsenergier och som mänskligheten och Moder Jord behöver ha nu.

Dessa energier återupptäcktes av Annia Löwentun, Annias ASK år 2003.


Boka tid