ASK-Behandling


ASK-behandling (Ande-Själ-Kropp)

En ASK-behandling är en unik behandlingsform där du får hjälp med att återställa ditt system. Den utförs liggande på bänk eller sittande på stol med kläder på. Din ASK behandlingsterapeut börjar med en diagnosreading som innebär en scanning över din kropp, själ och ande. Utifrån vad som medialt lyfts fram här fortsätter behandlingen med att balansera eteriska kroppar och chakran. Vid behov löses tidigare inkarnationer upp. Transformation av olika blockeringar och trauman sker och därigenom får du en skjuts i din personliga och andliga utveckling.

Olika arbeten via kundalinikraften kan korrigeras för ett bättre flöde och även nya eteriska kroppar kan överlämnas till dig föra att din andliga utveckling ska påbörjas eller fortsätta att expandera. Efter avslutad behandling får du veta hur du fortsätter din andliga utveckling och hur Du ska gå vidare för att komma ut ett eventuellt mönster.

En behandling kostar 1100 kr per session. Den tar ca 60 min.


Boka tid